Het is mogelijk dat de informatie op deze website niet geheel correct of verouderd is ondanks dat deze site met de grootst mogelijke aandacht  is samen gesteld. Wij van www.lazyblock.nl Koos en Margot Oudhuis zijn dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de informatie verkregen via deze website.

LazyBlock® vof heeft het recht om de inhoud van deze website op ieder moment naar eigen inzicht te wijzigen.
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van LazyBlock® vof verveelvoudigd en/of door druk, fotokopie, fax of overtypen openbaar gemaakt worden, deze mag ook niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens bestand.
 

Toestemming of verdere informatie kunt u verkrijgen door uw mail te richten aan info@lazyblock.nl

Koos Oudhuis Postbus 142
1140 AC Monnickendam tel: 06 51 244 870